Jak vytvořit Buyers personas v marketingu?

Vytváření buyer personas je zásadním krokem v marketingové strategii, který pomáhá lépe pochopit a cílit na vaše ideální zákazníky. Buyer persona je fiktivní, generalizovaná reprezentace vašeho ideálního zákazníka, která vám pomáhá pochopit potřeby, chování a motivace vašich cílových skupin. Níže naleznete kroky, jak efektivně vytvořit buyer personas.

Buyers personas

 1. Shromažďujte informace

 

Začněte shromažďováním informací o vašich stávajících zákaznících, trhu a konkurenci. Použijte mix kvantitativních a kvalitativních dat z různých zdrojů včetně:

 1. Ankety a dotazníky: Získejte přímou zpětnou vazbu od vašich zákazníků.
 2.  Analýza dat: Využijte CRM a analytické nástroje pro získání dat o chování zákazníků na vašem webu.
 3. Pohovory: Mluvte přímo s vašimi zákazníky, prodejním týmem a zákaznickým servisem.

 

 1. Identifikujte klíčové informace

 

Zaměřte se na identifikaci klíčových informací, které definují vaše buyer personas, včetně:

 1. Demografické údaje: Věk, pohlaví, vzdělání, příjem.
 2. Chování: Nakupovací návyky, preferované kanály komunikace.
 3. Motivace a cíle: Co vaše zákazníky motivuje k nákupu? Jaké problémy řeší váš produkt nebo služba?
 4. Výzvy a bolestné body: S jakými problémy se vaši zákazníci potýkají?

 

 1. Vytvořte segmenty

 

Na základě shromážděných informací vytvořte segmenty vašich buyer personas. Měli byste být schopni identifikovat 3-5 hlavních personas, které reprezentují vaši cílovou skupinu.

 

 1. Vypracujte podrobné profily

 

Pro každou buyer personu vypracujte detailní profil, který zahrnuje:

 1. Jméno a povolání: Pomáhá personifikovat vaši personu.
 2. Příběh: Krátký příběh, který popisuje jejich životní situaci, potřeby a jak vaše řešení může pomoci.
 3. Cíle a motivace: Co chtějí dosáhnout?
 4. Výzvy a bolestné body: Konkrétní problémy, které vaše řešení řeší.

 

 1. Použijte personas v marketingu

 

S vašimi vypracovanými buyer personas můžete nyní přizpůsobit svůj marketingový obsah, zprávy a strategie tak, aby lépe rezonovaly s každou skupinou. To zahrnuje:

 1. Přizpůsobení obsahu: Vytvářejte specifický obsah, který řeší specifické problémy a potřeby vašich personas.
 2. Cílení reklam: Využijte demografické údaje a chování pro efektivnější cílení vašich reklamních kampaní.
 3. Komunikační strategie: Přizpůsobte komunikační kanály a zprávy preferencím vašich personas

 

Vytváření a používání buyer personas je proces, který by měl být pravidelně revidován a aktualizován na základě nových informací a změn v chování zákazníků. Tento přístup vám umožní lépe se spojit s vaší cílovou skupinou, zvýšit efektivitu vašich marketingových kampaní a nakonec podpořit růst vašeho podnikání.

ODEBÍRAT newsletter

Buďte vždy v obraze ve světě online marketingu